Verwerker

Dit is het Privacy Statement van De Kluisenaer B.V., gevestigd en kantoorhoudend te 6603 BV Wijchen aan de Nieuweweg 240.

De Kluisenaer B.V. verwerkt in opdracht van de school persoonsgegevens, ten behoeve van automatiseringsdoeleinden bij de verhuur van kluisjes en respecteert daarbij de privacy van studenten / bezoekers op deze website.

Persoonsgegevens die op de website worden verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Kluisenaer B.V. kan in opdracht van jouw school de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:
gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Op de website is het mogelijk dat studenten jonger dan 16 jaar een kluisje reserveren en hiervoor persoonsgegevens achterlaten. De verantwoordelijkheid voor de wel / niet verkregen toestemming hiervoor van ouders of voogd rust bij de school. De Kluisenaer B.V. zal – indien gewenst – voor jouw school een melding plaatsen tijdens het aanmaken van een account dat studenten jonger dan 16 jaar eerst ouderlijke toestemming moeten vragen. Daarnaast zal De Kluisenaer B.V. studenten de mogelijkheid bieden reeds opgeslagen account-gegevens op te vragen en een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te kunnen dienen.

Doel en basis van grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

De Kluisenaer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens in opdracht van de school voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kluisenaer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kluisenaer B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kluisenaer B.V. bewaart in opdracht van jouw school persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kluisenaer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kluisenaer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huureenkluisje.nl of aanvragen via Mijn Account.

De Kluisenaer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kluisenaer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huureenkluisje.nl.